headb
  • क्यालसिन गरिएको काओलिन

    क्यालसिन गरिएको काओलिन

    काओलिन एक गैर-धातु खनिज हो।यो एक प्रकारको माटो र माटोको चट्टान हो जसमा काओलिनाइट माटोको खनिजहरू छन्।शुद्ध काओलिन सेतो, राम्रो, नरम र नरम हुन्छ, राम्रो प्लास्टिसिटी र आगो प्रतिरोधको साथ।मुख्य रूपमा पेपरमेकिंग, सिरेमिक र अपवर्तक सामग्रीहरूमा प्रयोग गरिन्छ, र दोस्रो रूपमा कोटिंग्स, रबर फिलर, इनामेल ग्लाजहरू र सेतो सिमेन्ट कच्चा मालहरूमा प्रयोग गरिन्छ।